disseny participatiu dels nous serveis de recollida de residus i neteja viària de mataróEl juny de 2014 finalitza l'actual contracta de residus y neteja viària, per la qual cosa ha estat necessari revisar els serveis prestats fins ara i determinar uns objectius màxims de recollida i neteja de la ciutat, ajustant-los a l'actual conjuntura econòmica.

 

El projecte ha constat de 3 etapes:

1. Diagnosi

2. Disseny del nou servei

3. Elaboració dels plecs de prescripcions tècniques

 

Tot això amb el suport d'un procés participatiu amb l'objectiu de millorar el coneixement dels serveis prestats, implicar la ciutadania i iniciar un procés de conscienciació i compromís amb la ciutat, alhora que es reconfiguren els serveis per obtenir els millors resultats possibles.

 

La participació s'ha realitzat en 2 fases:

1. A la fase de diagnosi, mitjançant les fitxes d'aportacions, que es podien omplir:

- Directament a la web www.mataroneta.cat

- Durant les reunions i activitats amb entitats, associacions i agents clau de Mataró.

- Durant els recorreguts fotogràfics a peu en grups reduïts, organitzats amb les entitats de cada barri.

- En els diversos punts d'informació repartits per la ciutat.

2. A la fase de disseny, mitjançant la participació en sessions públiques de retorn amb els resultats de la diagnosi.

NOTÍCIES RELACIONADES

30/06/2014
EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES
Corresponsabilitat ambiental en la contractació dels serveis públics de recollida de residus i neteja viària

 

disseny participatiu dels nous serveis de recollida de residus i neteja viària de mataró

Ubicació:

Regió:

Estat:

 

Equip
Equip de BCNecologia:

Salvador Rueda (Direcció)

Marta Vila

Ferran Fàbregas

Manuela Sanfelix