Disseny metodològic per a l'obtenció de la Bossa Tipus de Catalunya

Municipis seleccionats

L'objectiu d'aquest projecte és desenvolupar una metodologia estàndard de caracteritzacions i elaboració d'un Pla de Mostreig per a l'obtenció de la composició de la fracció en funció dels índexs de recollida selectiva i de les característiques sociodemogràfiques dels municipis de Catalunya.

A partir d'aquestes caracteritzacions, s'ha desenvolupat una per a la obtenció de la bossa tipus de Catalunya, automatitzant en la mesura del possible, l'elaboració de la bossa tipus final en funció del treball de camp, les caracteritzacions existents i els nivells de recollida selectiva.

Disseny metodològic per a l'obtenció de la Bossa Tipus de Catalunya

Ubicació:

Equip