Desenvolupament del web de Residus Urbans del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient


Portal de Residus Urbà, espai virtual referent i plataforma de coneixement en temàtica de residus urbans a Espanya

El projecte consisteix en el desenvolupament d'un espai web sobre residus urbans que sigui referent en aquest àmbit. El nou espai difon criteris, objectius i actuacions del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Mari en l'àmbit dels residus,incloent documents, normativa, estadístiques i experiències.

Estratègicament, se situa com una xarxa de coneixement que ofereix informació d'alt valor i altamentorganitzada, donant rellevància tant als continguts com a lainterrelació d'aquests. A més, inclou la difusiód'experiències i bones pràctiques, el que configura el portal com un espai web on hi ha el contacteentre usuaris i la transferència de coneixement entre el públic objectiu.

Aquest nou espai neix de les necessitats evolutives de la gestió de residus, i en concret dels residus urbans.Aquesta àrea està experimentant una notable evolució en les últimes dècades a Espanya. Les novesnormatives i l'aparició i consolidació de noves recollides, tecnologies i multitud de novesexperiències fan necessària l'existència d'una eina que permeti gestionar la informació disponible.

Les noves normatives i l'aparició i consolidació de noves recollides, tecnologies i multitud de noves experiències fan necessari l'existència d'una eina que permeti gestionar la informació disponible

Desenvolupament del web de Residus Urbans del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient

Regió:

Estat:

Equip

Miguel Ángel Pérez