Definició i càlcul d'un conjunt d'indicadors per al seguiment del procés urbanitzador amb criteris de sostenibilitat. Aplicació en les Casernes de Sant Andreu

Localització de l'àmbit de Casernes de Sant Andreu (Barcelona)

L'objectiu del projecte és l'aplicació d'un conjunt d'indicadors de sostenibilitat que possibilitin l'avaluació de l'actuació urbanística en l'àmbit de les antigues casernes de Sant Andreu a Barcelona, amb la intenció de conèixer el grau d'aproximació de la proposta a un model de ciutat més sostenible i als criteris que defineixen un nou urbanisme Ecològic.

La transformació urbanística de les casernes de Sant Andreu (15 ha) suposa una operació de gran calat al nord de la ciutat mitjançant la modificació del Pla General. Es crearà un barri de 2.000 habitatges i 32.000 m2 de sòl per a equipaments de tipologia diversa que articularà la continuïtat urbana entre els barris de Sant Andreu i Trinitat Vella.

La proposta de transformació assoleix nivells de sostenibilitat adequats en termes d'ocupació del sòl, cohesió social, habitabilitat de l'espai públic i metabolisme urbà, mentre que els aspectes lligats a espais verds i sobretot a mobilitat i complexitat obtenen una valoració inferior. S'han proposat diverses accions de millora que augmentarien els nivells de sostenibilitat en algunes àrees, especialment en mobilitat, però també en complexitat i metabolisme urbà. En conjunt, la proposta passa d'una valoració del 75,3% al 87,3% en una escala de 100.

Document:

A4 287 pàgines

La proposta de transformació assoleix nivells de sostenibilitat adequats en termes d'ocupació del sòl, cohesió social, habitabilitat de l'espai públic i metabolisme urbà

Definició i càlcul d'un conjunt d'indicadors per al seguiment del procés urbanitzador amb criteris de sostenibilitat. Aplicació en les Casernes de Sant Andreu

Ubicació:

Regió:

Estat:

Equip