Cobertes i murs verds a Barcelona

Cobertes i murs verds a Barcelona

L'objecte del treball és l'anàlisi i l'avaluació del potencial de superfícies en espais públics i edificacions de titularitat pública a la ciutat de Barcelona que puguin ser susceptibles de transformació com murs i cobertes verdes. Aquesta iniciativa se situa dins del marc del Pla Estratègic del Verd Urbà de la ciutat.

S'han identificat exemples de titularitat privada i pública que representen espais potencials de reverdiment.

Es defineixen els llocs estratègics d'actuació per part de l'administració local i quines són les consideracions a tenir en compte per a la seva implementació en els diferents districtes de la ciutat.

Es tracta d'una estratègia a mida de les competències del govern local on la finalitat a llarg termini és que aquestes actuacions serveixin d'exemple i, per tant, actuen com a factor detonant de més experiències a la ciutat.

Aquest estudi és una primera fase en la concreció definitiva de noves cobertes i murs verds al municipi. Es requerirà d'una valoració més detallada sobre la viabilitat constructiva i la determinació dels usos que es podrien donar en aquests nous espais verds.

Notícies relacionades

Aquesta iniciativa se situa dins del marc del Pla Estratègic del Verd Urbà de la ciutat.

Cobertes i murs verds a Barcelona

Ubicació:

Regió:

Estat:

Equip

Marta Pascual

Judit Monlleó

Alba Rey

Verónica Siguero