CHESS SET UP

Esquema del model´SCACS, idea original de l'actual projecte

CHESS SET UP són les sigles de Combined HEat Supply System by using Solar Energy and heaT pumPs, que traduït vol dir Sistema de Subministrament Combinat de Calor mitjançant l'ús d'Energia Solar i Bombes de Calor. Es tracta d'una evolució d'un antic projecte desenvolupat per l'Agència, l'SCACS (Sistema d'Acumulació i ACS mitjançant Acumulació Tèrmica Estacinal). 

 

El projecte se centra en l'estudi i implementació d'un sustema per a subministrar la demanda de calefacció i Aigua Calenta Sanitària (ACS) a partir d'energia solar tèrmica, acumulació de calor en grans dipòsits i bombes de calor. Durant el projecte també s'estudiarà la possibilitat d'integrar el sistema amb altres fonts de calor (geotermia, biomassa o calor residual) i altres tecnologies (cogeneració, fred solar i panells solars híbrids). A més, es dissenyarà un sistema de control i gestió que permeti optimitzar energètica i econòmicament el sistema, en funció del preu de l'electricitat, hàbits dels usuaris, integració d'energies renovables en el mix, prediccions meteorològiques, entre altres factors. 

 

L'Agència és líder d'aquest projecte que compta amb 10 socis de 6 països europeus. Aquests socis són la University of Ulster i Electric Corby, del Regne Unit, Wansdronk Architektuur d'Holanda, Eurogrant GmbH d'Alemanya, Edenway SAS de França i Lavola, Wattia-Innova, Veolia, l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Agència d'Ecologia Urbana, tots cinc establerts al territori català. 

 

El projecte comptarà amb tres experiències pilot. La primera d'elles es portarà a terme a Corby (Regne Unit) amb la construcció de gairebé 50 vivendes que inclouran un sitema d'acumulació tèrmica en subsòl. A Manlleu (Barcelona) es farà un pilot molt petit en forma d'ecoedifici que també tindrà un sistema menor d'emmagatzematge tèrmic. Per últim, a Sant Cugat del Vallès s'adaptaran unes instal·lacions esportives que inclouen una piscina a aquesta tecnologia amb la incorporació d'un tanc de gran capacitat per a acumulació tèrmica. 

 

 

 

 

Projectes relacionats: 
El projecte comptarà amb tres experiències pilot: a Corby (Regne Unit), Manlleu i Sant Cugat del Vallès.

CHESS SET UP

Ubicació:

Destinatari: 

Estat: