CETICA "La ciutat eco-tecnològica, Nous models constructius per a un hàbitat urbà sostenible"

Compacitat absoluta amb la proposta d'edificació tridimensional

Establiment de les pautes per crear un nou sistema constructiu que estigui adaptat als requeriments d'un model urbà més sostenible i a les necessitats d'una societat del coneixement. En concret, la participació de l'Agència en l'esmentat projecte consisteix en la definició de nous criteris a incorporar en la construcció d'edificis i analitzar, mitjançant models de simulació dels diferents vectors ambientals, l'adequació dels nous edificis a un model de desenvolupament més sostenible que prèviament es definirà.

En el projecte participen: ARCELOR ESPANYA (empresa que lidera el projecte), ACCIONA INFRAESTRUCTURES, GAS NATURAL, Sistemes Avançats de Tecnologia, GRUP Temper, GRUP Ingeteam, MODULTEC MODULAR SYSTEMS, IDEES EN METALL, ECOSISTEMA URBÀ ARQUITECTES, TECNUM ENGINYERIA, Associació per a la Promoció Tècnica de l'Acer.

Els centres de recerca que hi participen són els següents: LABEIN, Centre Tecnològic de Materials, Fatronik, Fundació CTIC, Centre d'Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques (CIEMAT), Universitat Politècnica de Catalunya, Centre Nacional d'Energies Renovables, Universitat Pública de Navarra, Institut Nacional del Carbó, Universitat d'Oviedo, Fundació Agustín de Betancourt, Centre d'Investigacions Tècniques i la Universitat Politècnica de Madrid.

La participació de BCNecolohia consisteix en la definició de nous criteris a incorporar en la construcció d'edificis

CETICA "La ciutat eco-tecnològica, Nous models constructius per a un hàbitat urbà sostenible"

Regió:

Destinatari: 

Estat:

Equip

Miguel Ángel Pérez

Juan Pablo Olavarrieta

 
Equip de TECTUM Enginyería:

Constantino Hurtado

Elena Prieto

 
Equip d'Ecosistema Urbano:

Belinda Tato