CENIT - ECOTRANS: Tecnologies ecològiques per al transport urbà

CENIT - ECOTRANS: Tecnologies ecològiques per al transport urbà

Aquest estudi té com a objectiu la modelització i mapificació de les emissions i el consum de combustible dels autobusos de Transport Metropolità de Barcelona (TMB) en condicions de treball reals.

Es parteix de la base de dades sobre emissions publicades per la Unió Europea que es concreta en l'inventari EMEP / CORINAIR: Emissions Inventory Guidebook. En el projecte es pretén analitzar una gran quantitat de variables com, per exemple, el tipus de combustible que utilitza el vehicle, el model de bus, les pendents de la calçada, la topologia de la xarxa, les velocitats mitjanes, etc.

Gràcies a aquest elevat nombre de variables és possible plantejar multitud d'escenaris que afecten tant a la topologia de xarxa com a les millores tecnològiques. Aquests escenaris parteixen de diagnòstics concrets per a cada un dels casos.

Els escenaris futurs es generaran conjuminant les propostes tant de TMB com de BCNecologia. Entre altres factors, s'inclourà la nova xarxa d'autobusos d'alt nivell de servei RetBus, així com la substitució progressiva de l'actual flota d'altra. La nova flota compta amb vehicles ecològicament millorats (VEM), híbrids i altres amb filtres de partícules.

Els resultats es presenten sobre la cartografia de Barcelona en malla quadricular de 100 metres de costat.

Gràcies a aquest elevat nombre de variables és possible plantejar multitud d'escenaris que afecten tant a la topologia de xarxa com a les millores tecnològiques.

CENIT - ECOTRANS: Tecnologies ecològiques per al transport urbà

Regió:

Estat:

Equip

Irene Roade

 
Equip de TMB

Josep Mension

Francesc González Balmas

Josep Mª Armengol

Isabel Criado

Judit Reviejo

Juan Carlos Fernández