Campus Universitari de A Coruña. Pla integral de Sostenibilitat

L'objectiu del projecte és realitzar una proposta integral per a l'ordenació del Campus Universitari de la Corunya, amb criteris de sostenibilitat. S'analitza la seva integració al teixit urbà i s'aborden aspectes lligats a l'edificació, l'espai públic i la mobilitat, els fluxos metabòlics (aigua, energia, residus), el paisatge i els vectors ambientals.

En una primera fase s'ha començat pels aspectes lligats a la mobilitat i a l'energia.

L'objectiu del projecte és realitzar una proposta integral per a l'ordenació del Campus Universitari de la Corunya

Campus Universitari de A Coruña. Pla integral de Sostenibilitat

Ubicació:

Estat: