Campanyes d'implantació de la recollida selectiva de fracció orgànica a Barcelona

Cartell informatiu de la campanya d'implantació

El projecte busca implantar la nova recollida selectiva de la fracció orgànica mitjançant campanyes educatives i de comunicació. Es busca implicar tots els agents socials i a la població sobre la importància de separar la brossa orgànica en origen. Tot això amb la finalitat d'augmentar la participació en les recollides selectives actuals (paper, vidre i envasos lleugers) i de la deixalleria o punt verd. Durant les campanyes es realitzen activitats i es convida a participar a veïns, escoles, entitats i comerços. Aquesta campanya s'ha desenvolupat per fases en els diferents barris de Barcelona. Els àmbits d'aplicació han estat els barris dels Districtes de Nou Barris, Sant Andreu i Horta-Guinardó. En una segona fase s'amplia als barris de Verdum, Prosperitat i la Sagrera i, posteriorment als barris de Congrés, Navas, Vilapiscina i Turó de la Peira, finalitzant amb el reforç als barris del Guinardó i Montbau. En alguns d'ells s'han realitzat, posteriorment, campanyes de reforç al cap de 2 anys de la implantació, per mantenir i millorar els resultats de separació. Aquesta campanya ha permès que més de 125.000 habitatges de tot Barcelona puguin reciclar la matèria orgànica. Tot això donant com a resultat que durant l'any 2002 s'hagin recollit a Barcelona 27.000 tones de brossa orgànica.

Aquesta campanya ha permès que més de 125.000 habitatges de tot Barcelona puguin reciclar la matèria orgànica.

Campanyes d'implantació de la recollida selectiva de fracció orgànica a Barcelona

Ubicació:

Regió:

Estat:

Equip

Equipo de educadores