Campanya d'implementació de la recollida de la fracció orgànica a Premià de Mar

Imà de la campanya

L'objectiu de la campanya era la implementació de la recollida selectiva dels residus orgànics a tot el municipi. Aquesta meta es va aconseguir mitjançant actuacions informatives i de sensibilització a tots els agents socials i a la població en general, explicant la importància de separar la brossa orgànica en origen i resolent tots els dubtes que hi hagués, facilitant, a més, cubells, bosses i materials informatius per les llars. Durant les campanyes es van realitzar activitats i es va convidar a participar a veïns, escoles, entitats i comerços. Tot això a fi d'implantar la nova recollida i augmentar, a més, la participació en les altres recollides selectives existents (paper, vidre i envasos lleugers) i a la deixalleria. També es va realitzar el cens d'activitats econòmiques, a les quals se'ls va fer la declaració de residus i se'ls va informar de la nova normativa, així com un estudi de millora del servei de recollida de residus.

Aquesta meta es va aconseguir mitjançant actuacions informatives i de sensibilització a tots els agents socials i a la població en general, explicant la importància de separar la brossa orgànica en origen.

Campanya d'implementació de la recollida de la fracció orgànica a Premià de Mar

Ubicació:

Regió:

Estat:

Equip

Equip d'educadors