Campanya de participació i comunicació ciutadana per al canvi de model de gestió de residus municipals a Sant Boi de Llobregat

Sessió sobre retorn realitzada a l'octubre de 2016

En el marc del Pla Director de Recollida Selectiva de Residus 2015-2020, els objectius del qual són millorar el servei de recollida de residus, optimitzar els recursos i millorar l'espai públic, es preveu una primera etapa en la que es canvien els contenidors del municipi i es modifica la recollida de voluminosos. Això s'acompanya d'una estratègia de comunicació i participació. 

 

El present projecte té com a objectiu millorar el servei, optimitzant les ubicacions de la xarxa de contenidors amb la màxima implicació dels usuaris. Aquesta millora s'ha acompanyat d'un canvi d'imatge que simbolitzi la "renovació" del servei i d'un procés participatiu i de comunicació amb la ciutadania. 

 
 
Aquesta acció de millora del servei de recollida ve impulsada per diferents raons. Existeix, per un costat, una demanda ciutadana davant una mala percepció sobre la qualitat del servei que s'està oferint, amb un parc mòbil i mobiliari urbà antiquats i deteriorats. I estan, per una altra banda, uns resultats que situen a Sant Boi de Llobregat entre els municipis que es col·loquen a la cua en la recollida selectiva de residus a l'àrea metropolitana de Barcelona. En els darrers anys, la tendència era fins i tot negativa, per la qual cosa és important corregir-la no únicament per una qüestió mediambiental sinó per avançar-se als anunciats increments en el preu del cànon que els municipis han d'abonar pels residus que generen i acaben a l'abocador i que paguen tots els ciutadans a través del rebut de l'aigua. 
 
 
 

Campanya de participació i comunicació ciutadana per al canvi de model de gestió de residus municipals a Sant Boi de Llobregat

Regió:

Estat: