BLUENE - Energia Blava a l'Europa Mediterrània

L'energia blava inclou la generació d'energia eòlica al mar

La "energia blava" inclou la generació d'energia eòlica mar endins, així com altres tecnologies d'energies renovables dins de la mar (dics per marees, dispositius d'energia d'ones, conversió d'energia tèrmica), que estan encara en un estadi primigeni de desenvolupament .

Els objectius del projecte BLUENE són: localitzar els actors principals, capaços de començar algun pla d'intervenció MED; localitzar iniciatives existents relacionades amb el creixement blau i definir les directrius per al proper període del programa.

El projecte involucra a quatre socis d'Itàlia, Espanya, Croàcia i Grècia que actuen a nivell MED, incloent a altres socis estratègics de tot Europa en el comitè científic. La naturalesa del projecte és doble: científica pel que fa a les activitats de localització i orientada a la creació de polítiques pel que fa a la redacció de les directrius per al futur programa i la seva interacció amb altres programes.

Els resultats que s'esperen del projecte són: un complet coneixement de l'estat de la qüestió, en el camp que ens ocupa, a nivell MED i local; la individualització dels pilars i recursos bàsics per a la construcció de plans d'acció efectius en el següent període del programa i la definició de camins precisos per construir accions de cooperació sostenible en els propers anys.

Entre els objectius del projecte estan localitzar els actors principals, capaços de començar algun pla d'intervenció MED; localitzar iniciatives existents relacionades amb el creixement blau i definir les directrius per al proper període del programa

BLUENE - Energia Blava a l'Europa Mediterrània

Ubicació:

Regió:

Destinatari: 

Estat: