Avaluació nou desenvolupament urbà a Moscou

Vista aèria del Plot 78
L’objectiu d’aquest projecte és assessorar i definir propostes per a dos nous projectes urbans localitzats al sud-oest de la ciutat de Moscou (Leninsky District): Plot 78 i Territory C, que formen part de l’operació urbanística del Masterplan de la ciutat. Ambdós territoris cobreixen una superfície de 450 hectàrees. 
 
L’estudi comprèn, en una primera part, un anàlisi de les característiques del context: vulnerabilitat de l’emplaçament, disponibilitat de recursos locals, encaix de l’actuació en el context urbà, espais i hàbitats a protegir, proximitat a serveis bàsics, etc. En aquest punt, el conjunt de criteris i indicadors emprats en l’avaluació de les condicions preexistents no pretén ser una descripció del territori, sinó més aviat una eina analítica enfocada a la posterior planificació del mateix. 
 
A la segona part, s’especifiquen propostes per a millorar en cada un dels àmbits que integren l’Urbanisme Ecosistèmic: espai públic i habitabilitat, morfologia urbana, mobilitat i serveis, metabolisme urbà, organització urbana, espais verds i biodiversitat i cohesió social. L’objectiu final és que ambdues operacions urbanístiques assoleixin el màxim de puntuació d’acord als paràmetres i criteris exigits pel Certificat d’Urbanisme Ecosistèmic. 
 

Avaluació nou desenvolupament urbà a Moscou

Ubicació:

Regió:

Estat: