Assessorament en la implementació d'indicadors de sostenibilitat ambiental en els sectors SUS-DBP-03 i SUS-DBP-04 Cortijo de Cuarto del PGOU Sevilla

Sectors SUS-DBP-03 i SUS-DBP-04 Cortijo de Cuarto

El projecte pren la proposta d'ordenació per al sector de Cortijo de Cuarto i analitza el seu grau d'acomodació al panell d'indicadors del Pla Especial d'Indicadors de Sostenibilitat Ambiental de l'Activitat Urbanística de Sevilla.

La proposta preveu la creació de 5.500 nous habitatges i ordena 1.360.531m² de terreny, situats al sud de la ciutat i tocant a grans infraestructures territorials i que en la seva zona baixa, permeten una connexió nord-sud entre sistemes naturals que constitueixen un gran sistema verda a potenciar.

Més de l'anàlisi es presenta una proposta d'ordenació alternativa que també se sotmet a la valoració amb el mateix sistema d'indicadors. El resultat és un plec de mesures i línies d'actuació que garanteix un model integrat i sistèmic d'organització urbana per el Cortijo de Cuarto. També s'adjunten dos informes complets de gestió energètica i gestió del cicle hidrològic per a l'àmbit d'estudi.

A partir de l'anterior, es realitza un estudi comparatiu entre les dues propostes d'ordenació, identificant l'eficiència de les trames, formes urbanes i sistemes proposats sota el context del model de ciutat compacta, complexa i integrada. El plec de recomanacions resultant inclou propostes com la modificació de l'ocupació i la intensitat edificatòria, l'eliminació dels condominis tancats, la integració del sostre terciari a les parcel·les residencials o la creació de cobertes verdes i espais per a horts urbans i compostatge.

es realitza un estudi comparatiu entre les dues propostes d'ordenació, identificant l'eficiència de les trames, formes urbanes i sistemes proposats sota el context del model de ciutat compacta, complexa i integrada

Assessorament en la implementació d'indicadors de sostenibilitat ambiental en els sectors SUS-DBP-03 i SUS-DBP-04 Cortijo de Cuarto del PGOU Sevilla

Ubicació:

Regió:

Destinatari: 

Estat:

Equip

Anna Bacardit

Jennifer Coronado

Maria Salas Mendoza

Sergio Rodríguez

Gemma Salvador

Pablo Sendra

Manuel Sierra