Aplicació i valoració dels resultats del sistema municipal d'indicadors de sostenibilitat en quatre municipis

Sistema municipal d'indicadors de sostenibilitat

L'objectiu de projecte és l'aplicació i valoració dels resultats del Sistema Municipal d'Indicadors de Sostenibilitat en quatre municipis pertanyents a la Xarxa de Xarxes de Desenvolupament Local Sostenible, el que implica el desenvolupament de la seva metodologia de càlcul i l'establiment de valors desitjables de cada indicador segons l'escala urbana municipal.

Aquest sistema, aprovat el 2010 pel Grup de Treball d'Indicadors de la Xarxa, és un estàndard que pretén mesurar el grau de sostenibilitat en qualsevol municipi d'Espanya sota els mateixos criteris. Això facilita, entre altres coses, la comparació de dades entre diferents municipis i constitueix una eina fonamental per a la presa de decisions i per elaborar un diagnòstic sobre el grau de sostenibilitat d'un municipi.

Els municipis triats per aplicar el Sistema d'Indicadors responen a diferents criteris i objectes d'estudi: llindar poblacional (municipi menor de 2.000 hab, entre 2.000 i 10.000 hab, entre 10.000 i 50.000 hab i majors de 50.000 hab), localització geogràfica i disponibilitat de eines de Sistemes d'Informació Geogràfica, i són Torrent (València), Cangas (Pontevedra), Santa Maria de Cayón (Cantàbria) i Graus (Osca), l'elecció es va validar en l'última assemblea de la Xarxa

Aquest sistema (...) constitueix una eina fonamental per a la presa de decisions i per elaborar un diagnòstic sobre el grau de sostenibilitat d'un municipi

Aplicació i valoració dels resultats del sistema municipal d'indicadors de sostenibilitat en quatre municipis

Regió:

Estat:

Equip