Aplicació del Pla especial d'Indicadors de Sostenibilitat per a sis mostres morfològiques a Sevilla

Localización de los tejidos urbanos elegidos para el análisis

L'informe com a objectiu aportar una descripció i avaluació per a diferents mostres d'escenaris urbans de Sevilla i plantejar línies estratègiques de millora per a les variables clau en l'ordenació i gestió dels teixits urbans, a partir del Pla Especial d'Indicadors de Sostenibilitat Ambiental de la activitat Urbanística de Sevilla.El càlcul dels indicadors per a sis mostres edificatòries de Sevilla, permet modelitzar els elements que componen el sistema urbà i les relacions entre els seus elements, analitzant per a cadascun d'ells, l'grau d'acompliment, segons un mínim requerit i un òptim, dels valors i línies d'actuació descrites. Amb això es pretén identificar les mancances en l'espai urbà o per contra, els dissenys i plantejaments que afavoreixen un context idoni en la promoció del model de ciutat sostenible i del coneixement.En termes generals, el nivell d'adequació global dels indicadors és baix i les sis mostres edificatòries assoleixen valors similars de compliment global. Per teixits urbans, el percentatge d'indicadors que arriben al mínim requerit oscil·la entre el 30 i el 40%. La relació d'indicadors que compleix amb els valors òptims plantejats (desitjables) és d'entre el 15 i el 20%. Els indicadors que es compleixen en totes les mostres són: densitat d'habitatges, complexitat urbana i la presència d'activitats comercials quotidianes. L'accés al transport públic de superfície i a la xarxa de bicicletes queda garantit per a cinc dels sis teixits urbans.

La relació d'indicadors que compleix amb els valors òptims plantejats (desitjables) és d'entre el 15 i el 20%

Aplicació del Pla especial d'Indicadors de Sostenibilitat per a sis mostres morfològiques a Sevilla

Ubicació:

Regió:

Destinatari: 

Estat:

 

Equip

Anna Bacardit

Jennifer Coronado

Anabel Rubio

Gemma Salvador

 
Equip de Gerència d'Urbanisme de l'Ajuntament de Sevilla:

José Antonio García Cebrián

Josefa García-Jaén

Jaime Cabeza

Manuel García

Rosa López