Animals exòtics a Barcelona

Tortuga de Florida

Descripció de la situació dels animals exòtics a Barcelona, tant els que viuen en llars com dels que han estat alliberats en parcs i zones forestals. Aquest estudi és una part necessària per elaborar el Pla de Biodiversitat de la ciutat. El document separa les definicions entre espècie exòtica, espècie exòtica invasora i espècie invasora, i analitza les problemàtiques que generen aquestes espècies, des de la salut pública a l'economia, passant pel medi ambient. A partir del diagnòstic inicial, s'ha elaborat un llistat descriptiu de les espècies exòtiques presents a Barcelona i s'han proposat mesures per conèixer i controlar la població d'aquests animals.

 

 

Aquest estudi és una part necessària per elaborar el Pla de Biodiversitat de la ciutat

Animals exòtics a Barcelona

Ubicació:

Regió:

Estat: