Actuacions en l'àmbit de la mobilitat i espai públic de la Junta d'Andalusia

El projecte ha tingut per objecte el suport al desenvolupament de diverses línies i actuacions relacionades amb l'establiment d'una estratègia general relacionada amb el medi ambient urbà i territorial des de la perspectiva de les competències de la Conselleria de Foment i Habitatge de la Junta d'Andalusia.S'han elaborat diversos documents de metodologia i anàlisi relacionats amb la Llei Andalusa de Mobilitat Sostenible, en el marc de la sostenibilitat territorial, urbana i social, amb els següents continguts:• Definició de la Metodologia i Continguts de la participació de la Conselleria de Foment i Habitatge en els processos de seguiment i informe dels instruments de planejament territorial i urbanístic en tramitació.• Proposta de Reglament de la Llei Andalusa de Mobilitat Sostenible.• Metodologia per a l'avaluació socioeconòmica de projectes de transport. Aplicació de cas pràctic en la xarxa de carrils bici de la ciutat de Còrdova.Al desembre de 2014 es van organitzar unes Jornades de Coordinació i Formació a Sevilla on es van presentar i debatre les diferents actuacions treballades.

Actuacions en l'àmbit de la mobilitat i espai públic de la Junta d'Andalusia

Ubicació:

Regió:

Destinatari: 

Estat: