Pressupost

Pressupost

El pressupost inicial i liquidat està publicat al portal de transparència de l'Ajuntament amb la de la resta de consorcis, associacions i fundacions que depenen de l'Ajuntament de Barcelona, en el següent enllaç: http://governobert.bcn.cat/estrategiaifinances/ca/pressupostos-inicials-i-liquidats-de-consorcis-fundacions-i-associacions

Cómo llegar