Urbanisme de baix cost per transformar Barcelona

Notícies

Urbanisme de baix cost per transformar Barcelona

10/07/2016
Barcelona
L'Económic

L'Ajuntament començar a aplicar el projecte de les superilles que convertirà la meitat de la ciutat en carrers per a vianants i que tindrà el paper més important en l'Eixample. 

 

L'Ajuntament de Barcelona començarà ben aviat a transformar la mobilitat de l'Eixample amb el desplegament de les anomenades superilles, una mena de petites ciutats dins de la ciutat, que han d'alliberar espais per als ciutadans a costa dels cotxes. En realitat les àrees afectades seran tres districtes i cinc barris, però el consistori és conscient que l'èxit o el fracàs del noudisseny dependrà en bona mesura de l'impacte que tingui a la trama Cerdà. Es tracta d'urbanisme de baix cost -s'han pressupostat 10 milions per iniciar el desplegament - i alta intensitat per transformar Barcelona en una ciutat més amable per als residents i més atractiva per a les empreses intensives en coneixement, aquelles que marquen la nova economia.

 

La implementació es farà de manera esglaonada. En una primera fase, les intervencions seran bàsicament viàries i només caldrà pintura i senyals: es tocaran els límits de velocitat i es canviaran els sentits de circulació. A efectes del trànsit rodat aquestes actuacions definiran dos tipus de carrers, una xarxa bàsica que, d'entrada, mantindrà les característiques actuals i una altra de local que passa a ser per a l'ús dels residents i en la qual els vehicles que hi accedeixin se supeditaran als usos i la marxadels vianants. En la pràctica, els cotxes perdran superfície en favor de les persones no motoritzades.“Rescatem l'espai públic que és de tots i recuperem la nostra condició de ciutadans i no sols vianants”, afirma Janet Sanz, quarta tinenta d'alcalde i responsable de les àrees d'ecologia, urbanisme i mobilitatdel consistori.

 

Més informació: L'Econòmic

Documents: