Una alenada d'aire fresc: l'ascensió de les superilles

Notícies

Una alenada d'aire fresc: l'ascensió de les superilles

01/12/2016
Barcelona
Thinking Cities

Barcelona i els 39 municipis del seu voltant suposen únicament 2.3 per cent del total de l'àre de Catalunya però el 60 per cent de la població de la regió, amb uns 4 milions d'habitants. És una de les àrees urbanes més poderoses econòmicament a la Mediterrània i produeix un 65 per cent del PIB català. Amb la seva concentració de població, activitat econòmica i mobilitat, i la presència de grans infraestructures logístiques, juntament amb certes restriccions orogràfiques, climàtiques i d'estructura urbana, els nivells de diòxid de nitrògen (NO2) i particules materials (PM10) a la conurbació de Barcelona regularment excedeix algun dels límits regulats per la UE. Una característica especial de l'aglomeració de Barcelona, que impacta en la qualitat de l'aire, és el seu model d'ús del sòl i les tipologies de carrers i edificis. La ciutat de Barcelona i les poblacions veïnes tenen una alta població i una gran densitat de vehicles, concentrant les emissions contaminants en una petita àrea. 

 

L'altre factor que complica el problema de la pol·lució a Barcelona i els seus voltants és el tipus de desenvolupament intern de la ciutat, amb carrers estrets i edificis relativament alts, que fan més difícil que els contaminants siguin dispersats pel vent i les corrents naturals d'aire.

 

Més informació: Revista completa (anglès)