Un projecte de recollida selectiva de fracció orgànica és escollit per la Fundación Biodiversidad en el seu programa d'ajudes 2015

Nota de prensa

Un projecte de recollida selectiva de fracció orgànica és escollit per la Fundación Biodiversidad en el seu programa d'ajudes 2015

18/09/2014

Mancomunidades navarres es beneficiaran d'una nova i més eficient gestió dels residus orgànics

 

Setembre 2014 - La implantació d'una recollida separada de qualitat de la fracció orgànica dels residus ha estat un dels projectes escollists en la Convocatoria de la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el ámbito de la biodiversidad, el cambio climático y el desarrollo sostenible que  atorga el  Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Fundación Biodiversidad. El projecte serà portat a terme per l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona, consorci públic que compta a una àmplia experiència coma  consultoria en la gestió de residus.

 

L'objectiu del projecte serà estudiar la viabilitat, tant tècnica com econòmica i social de la implantació de la Fracció Orgànica de Recollida Separada (FORS) en una mancomunitat de Navarra, amb l'objectiu de minimitzar les necessitats d'abocament i l'impacte ambiental, aspectes importants en la lluita contra el canvi climàtic. 

 

Per a poder aprofitar aquests residus, mitjançant el compostatge per exemple, és necessari que aquests continguin baixos nivells d'impropis. Per això, entre els resultats previstos del projecte, està la instauració d'un sistema de recollida de qualitat de la fracció orgànica i l'optimització del cost de l'esmentada recollida i el seu tractament.

 

També es pretén, com s'ha comentat, la reducció de l'entrada de residus orgànics a l'abocador. Aquest tipus de residus, en descomposar-se, generen metà, que és un dels gasos que més contribueixen a l'efecte hivernacle. La seva reducció serà, sens dubte, d'ajuda a l'hora de lluitar contra l'escalfament global. 

 

Aiximateix, l'agricultura ecològica pot ser una de les beneficiàries del projecte, doncs amb l'obtenció d'un compost de qualitat es pot substituir l'ús de fertilitzants químics. A més, el compost aporta carboni orgànic al terra, un beneficiós element que escaseja en els països de la conca mediterrània. 

 

També han de tenir-se en compte els beneficis socials que el projecte pot comportar, ja que l'aplicació dels serveis previstos pot generar nous llocs de treball tant en la recollida com en el tractament dels residus. 

 

Per últim, un altre aspecte a destacar en el que el projecte pot ajudar és a conscienciar a la població i fomentar el canvi cap a estils de vida més sostenibles, amigables amb el medi ambient. 

 

 

Más información:  http://fundacion-biodiversidad.es