Qui t'ha dit que tu no pintes res?: un assaig sobre la superilla a Barcelona

Notícies

Qui t'ha dit que tu no pintes res?: un assaig sobre la superilla a Barcelona

28/01/2017
Barcelona
Plataforma Arquitectura

La Superilla és un model urbà proposat pel nou Pla de Mobilitat de Barcelona. Consisteix en l'agrupament de 9 illes del teixit urbà, en un sistema envoltat perifèricament per vies ràpides i xarxes de transport públic. Al seu interior presenta un caràcter vinculat a la circulació dèbil (accessos restringuits, bicicleta) amb un marcat protagonisme dels vianants. Aquest model innovador, persegueix reduir el trànsit de vehicles i, per tant, les emissions de CO2, ja que actualment l'aire de la ciutat és un dels més contaminats d'Europa. El sistema de la nova viabilitat i les seves conseqüències ha estat explicat amb anterioritat per Salvador Rueda. 

 

Els quatre encreuaments interns de la superilla, abans destinats al trànsit, s'anaven a convertir en espais de vianants. Cada un d'ells estaria destinat a un dret ciutadà (cultura, oci, participació i intercanvi). En aquest context, i coincidint amb la posada en marxa el passat setembre de la primera superilla al barri del Poblenou, la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) va encarregar a estonoesunsolar dirigir un workshop per a realitzar una intervenció en l'encreuament destinat a la "cultura". En ell, van intervenir estudiants de les diverses escoles d'arquitectura de Barcelona juntament amb un grup de docents en una acció horitzontal conjunta. 

 

Més informació (en castellà): Plataforma Arquitectura