Programa d'intercanvi de personal entre BCNecologia i l'Ajuntament d'Hamburg

Nota de prensa

Programa d'intercanvi de personal entre BCNecologia i l'Ajuntament d'Hamburg

17/06/2019
Hamburgo

En el marc del programa d'intercanvi de personal del projecte europeu Land-Sea, Sostenibilitat de les zones costaneres per a estratègies d'ecoturisme, Haritz Ferrando, tècnic de BCNEcologia, va participar de l'11 al 13 de juny de 2019 a un programa de reunions amb equips tècnics de les àrees de mobilitat, planificació urbana i canvi climàtic a la ciutat d'Hamburg.

 

El programa d'intercanvi va ser organitzat pel Departament d'Assumptes Europeus de la Cancelleria del Senat, que dona suport al desenvolupament de diversos projectes europeus en col·laboració amb organismes públics i privats d'Hamburg.

 

Es va organitzar una visita guiada a l'illa del riu Elba on va esdevenir la International Building Exhibition (IBA), al barri de Wilhelmsburg. Es van desenvolupar un total de 70 projectes, 63 dels quals van ser edificis. Aquests projectes, que inclouen blocs residencials, estudis de casos innovadors, instal·lacions educatives i esportives, centres de la tercera edat, llocs on les empreses locals i els treballadors creatius poden donar curs als seus projectes, el conegut Energy Bunker, parcs i espais oberts, ara donen forma a aquest renovat barri del sud d'Hamburg. Un dels objectius principals de l'IBA va ser crear un barri de baixes emissions en carboni i adaptat al canvi climàtic.

 

El programa va continuar amb la visita del Centre Alemany de Computació del Clima, que serveix com a infraestructura principal per a la investigació del clima i, especialment, per a la simulació del clima. La visita guiada es va centrar en exemples de simulació del clima i projectes d'investigació, el funcionament de les supercomputadores i l'arxiu de dades emmagatzemat en el centre.

 

Finalment, el programa va abordar l'estratègia de mobilitat de la ciutat, principalment l'estratègia ciclista. El Departament de Mobilitat del Districte d'Altona va realitzar una presentació i un recorregut amb bicicleta. Hamburg pretén convertir-se en una "ciutat amigable per a la bicicleta" i un exemple d'això és la construcció d'una millor infraestructura. Al cor d'aquesta iniciativa d'infraestructura es troba el concepte de "Velorouten", és a dir, una xarxa de rutes en bicicleta que connecten les parts exteriors de la ciutat amb les interiors.

 

Aquesta experiència ha fet possible una millora en la competència del personal per oferir mesures efectives contra els problemes a què s'enfronten les ciutats, principalment la contaminació i el canvi climàtic. Hamburg i Barcelona tenen moltes similituds, sent una d'elles el seu gran atractiu turístic. Aquesta particularitat requereix oferir serveis turístics amb el mínim impacte en emissions de CO2. L'electrificació de la mobilitat i l'augment dels desplaçaments en bicicleta són algunes de les principals mesures a implementar.