Nou pla per a una mobilitat segura, saludable i ecològica

Notícies

Nou pla per a una mobilitat segura, saludable i ecològica

15/03/2018
Barcelona
20 Minutos

Moure's per la ciutat amb agilitat, comoditat, de forma segura i saludable és un dret més dels molts que tenen els ciutadans. Malgrat això, a les ciutats del món, gaudir d'aquest dret és a vegades difícil. Tenint en compte que l'administració té el deure de garantir-lo, moltes són les accions que es porten a terme per a aconseguir-lo. Concretament, a Barcelona es vol canviar gradualment el model de mobilitat actual per a fer possible que aquest dret sigui efectiu.

 

Actualment, a la ciutat de Barcelona, la majoria de desplaçaments es fan en transport públic o a peu, concretament un 39 % en transport públic i un 32 % a peu. Els cotxes i furgonetes suposen el 19,6 % dels desplaçaments i el 6,5 % en motos i ciclomotors. La resta es distribueixen entre la bicicleta, amb el 2,1 % i altres modes de transport.

 

Malgrat aquest domini absolut del transport públic i els desplçaments a peu, cotxes i motos ocupen el 60 % de l'espai públic i representen el 89 % dels vehicles implicats en accidents de trànsit. Per a canviar aquest escenari, el Pacte per la mobilitat ja ha començat a treballar en el Pla de Mobilitat Urbana 2019-2024, que pretén continuar evolucionant els principals eixos de treball que es van definir en el Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018, que és el vigent actualment. Els principis fonamentals d'aquest pla es basaven en avançar cap a una mobilitat més segura, sostenible, equitativa i eficient que permeti a la ciutadania funcionar i faci de la ciutat un espai saludable i agradable per a viure, i no només per a desplaçar-se, on la prioritat siguin les persones. 

 

Article sencer (en castellà): 20 Minutos