L'urbanisme ecosistèmic: un instrument per fer ciutats més sostenibles

Notícies

L'urbanisme ecosistèmic: un instrument per fer ciutats més sostenibles

18/02/2017
Barcelona
Barcelona Metròpolis

La dinàmica competitiva de milers de ciutats a tot el món, consumint recursos sense límit, és insostenible i supera la capacitat d'algunes variables essencials dels ecosistemes per garantir la superviviència del planeta. 

 

La ciutat és l'ecosistema més complex que ha creat l'espècie humana. És alhora el sistema que produeix més impacte en el conjunt d'ecosistemes naturals, perquè aplega la major part de la població terrestre i consumeix al voltant del 70 % de l'energia. Les ciutats competeixen amb d'altres territoris. L'escala competitiva depèn de la seva mida i les seves característiques. Barcelona, per exemple, competeix en l'àmbit internacional per atraure inversions, activitats en el sector del coneixement i recursos de tota mena. 

 

El problema és que l'estratègia emprada fins ara per competir està basada en l'increment del consum de recursos. Aquesta estratègia additiva es tradueix en més consum de sòl, de materials i d'energia que, alhora, suposa un increment del consum de recursos naturals i un impacte negatiu més gran sobre els ecosistemes locals i globals del planeta, per exemple, en forma de gasos d'efecte d'hivernacle (impacte global) o en forma d'emissions de gasos i partícules contaminants (impacte local), que a l'àrea metropolitana de Barcelona (56 municipis incloent-hi la capital) suposa la mort prematura d'unes 3.000 persones a l'any. 

 

Més informació: Barcelona Metròpolis