La Superilla, nova cèl·lula urbana de Barcelona per reduir la contaminació

Notícies

La Superilla, nova cèl·lula urbana de Barcelona per reduir la contaminació

20/02/2017
Barcelona
Compromiso RSE

La transformació de les ciutats basada en superilles és una iniciativa que, Salvador Rueda, com a director de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona, ha impulsat des de l'any 1987. En aquella época dirigia els serveis tècnics de medi ambient de l'Ajuntament de Barcelona i un dels treballs realitzats va ser el mapa del soroll de la ciutat. 

 

Els nivells de contaminació a l'aire és una preocupació constant per a les autoritats de la ciutat comtal. Una solució alternativa és la posada en pràctica d'un pla pilot per recuperar espai públic i reduir el trànsit al Poblenou, un barri de la ciutat. 

 

"Vaig adonar-me que el soroll segueix un patró de tot o res, és a dir, si passen cotxes els nivells de soroll superen sempre els 65 dBA (soroll diürn admissible). Per reduir el soroll a nivells admissibles, el carrer ha de ser vertical. Se'm va ocòrrer que la gestió del soroll (així s'inclou en el Pla de lluita contra el soroll de Barcelona), sense comprometre la funcionalitat del sistema urbà, podria ser articulada per una cèl·lula urbana: la superilla". Així defineix Rueda la seva superilla. A la pàgina web de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona, explica amb detall el seu projecte. 

 

Més informació (en castellà): Compromiso RSE