La revolució de les pomes [illes]

Notícies

La revolució de les pomes [illes]

29/03/2017
Barcelona
El País - Seres Urbanos

Barcelona ha estat objecte d'atenció internacional per la seva proposta de transformación urbana a l'Eixample a través de la creació de les 'superilles'. Ajuntant nou de les illes que Ildefons Cerdà va proposar en el Pla de 1859 (molt diferents a les realitzades) es vol reduir el trànsit automobilístic als carrers i places de l'interior del perímetre de la superilla, limitant-lo als carrers perimetrals, per a solucionar els greus problemes de la contaminació, la gairebé absència d'àrees verdes, el reduit espai per a les persones per l'omnipresència de l'automòbil. El projecte crea a cada superilla quatre places, transformant els creuaments del seu interior en zones destinades principalment a les persones. És una proposta que - si es realitza en la seva totalitat - canviaria profundament la ciutat. 

 

El nucli de la qüestió és el següent: estem davant un canvi que confirma els elements que constitueixen la ciutat neolliberal limitant-se a corregir-los amb la introducció de [necessàries i molt útils] mesures per a reduir la contaminació atmosfèrica i acústica i crear zones de vianants o bé es tracta d'una oportunitat per a criticar radicalment a través de l'urbanisme l'economia neolliberal, la seva estructura productiva, la seva voracitat, el seu desconeixement de l'ètica, la seva desigualtat, la seva devastació de l'ambient?

 

Més informació (en castellà): El País - Seres Urbanos