"A la nova jerarquia de repartiment de l'espai públic el vianant ha d'ocupar un lloc més destacat”


Notícies

"A la nova jerarquia de repartiment de l'espai públic el vianant ha d'ocupar un lloc més destacat”

04/03/2018
Vitòria
Noticias de Álava

La figura del Salvador Rueda és una part essencial en la configuració de la transformació de la mobilitat. Porta la seva signatura, per exemple, la radical transformació en les línes de Tuvisa, a l'octubre de l'any 2009. No es detenen en aquell projecte les actuacions de l'especialista català que, amb el seu gabinet de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona, ha escomès també el Pla de Mobilitat Sostenible, sotmès ara a revisió i actualització. La seva darrera aportació ha estat la presentació de les conclusions de l'estudi Arabatran amb les cinc alternatives ofertes per a donar un ús als terrenys del corredor ferroviari que s'alliberaran quan, a l'any 2023, el soterrament sigui una realitat. 

 

Va presentar el passat dia 8 les conclusions de l'estudi Arabatran. Ha seguit la polèmica que s'ha desfermat al voltant de la mobilitat?

_ No ho he seguit molt perquè estem treballant en l'encaix de totes les peces i iniciatives. El nostre treball és la planificació a mig i llarg termini i no és el nostre paper donar una resposta. 

 

L'alternativa d'unir Salburua i Zabalgana per mitjà d'un BRT és la que millor s'ha acceptat. Té alguna cosa a veure que sigui la més modesta econòmicament?

_ Hem fet una anàlisi en la que hem posat sobre la taula totes les variables necessàries per a prendre decisions. La solució final és una qüestió prematura, des del meu punt de vista. Jo encara no em decantaria per cap d'elles. S'hauria d'analitzar el plantejament de connectar l'est amb l'oest de la ciutat i el centre amb una infraestructura fixa de transport o sense infraestructura fixa. No és el moment encara perquè s'ha de construir el soterrament i veurem com queda el projecte. S'ha de veure com encaixen les peces, però les solucions  no són a curt ni mig termini. 

 

Vitòria està a les portes d'una revolució en la mobilitat amb el soterrament, les ampliacions del tramvia i la implantació del Bus Elèctric Intel·ligent (BEI).

_ Estem treballant en totes les alternatives per a saber exactament quines són les millors a desenvolupar entenent que és una qüestió que funciona de manera conjunta i tot ha d'estar integrat. S'analitzaran totes les solucions per a desenvolupar la informació adequada i realitzar després les simulacions que ens permetin proposar les millors solucions. És necessari esperar una mica. És un tema molt delicat i amb una projecció de futur que mereix la pena ser estudiada de forma precisa. 

 

Notícia sencera (en Espanyol): Noticias de Álava