La mobilitat sostenible guanya terreny a Barcelona

Notícies

La mobilitat sostenible guanya terreny a Barcelona

12/03/2018
Barcelona
El Periódico

Malgrat els avenços en els últims anys, encara queda molt per fer pel que fa a la qualitat de l'aire que es respira a la ciutat de Barcelona. La contaminació atmosfèrica segueix lluny dels nivells acceptables per al medi ambient i per a la salut de les persones, ja que agreuja algunes malalties, com l'asma, la insuficiència cardíaca, la hipertensió arterial i fins i tot la diabetis. Una dada: es podrien evitar 659 morts prematures cada any i incrementar en 52 dies l'esperança de vida dels ciutadans si es complissin els nivells recomanats per l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

 

Amb aquest escenari i per evitar que vagi a més, l'Ajuntament de Barcelona ha començat a treballar en el Pla de Mobilitat Urbana 2019-2024. I és que el trànsit rodat és el principal responsable dels contaminants més preocupants: el NO2 o diòxid de nitrogen i el material particulat o PM10. El primer procedeix en un 70 % dels tubs d'escapament, mentre que les partícules són produïdes pel desgast dels frens, els pneumàtics i l'asfalt. 

 

El nou pla, que desenvoluparà els eixos principals del pla de mobilitat urbana vigent, persegueix avançar cap a una mobilitat amb la persona i el seu benestar com a eix central. Una de les línies d'acció és la reordenació viària, que té com a objectiu aconseguir una mobilitat més segura i saludable. Això implica prioritzar la circulació dels vianants, potenciar els sistemes de desplaçament sostenibles i saludables, com el transport públic i la bicicleta, i crear més espais d'estada i oci, entre altres mesures.

 

Article sencer: El Periódico