La construcció d'illes a Barcelona per a una ciutat més habitable

Notícies

La construcció d'illes a Barcelona per a una ciutat més habitable

04/07/2017
Barcelona
Metro Toronto

La ciutat espanyola de Barcelona va ser fundada fa milers d'anys, però és un resident més recent el que ha deixat la seva marca: els cotxes. Els 3.2 milions de persones de la seva àrea metropolitana s'enfronten a una escalada de pol·lució atmosfèrica i acústica, lents trajectes entre casa i oficina i accidents de trànsit. Mentre ciutats a tot el món pensen a desplaçar els cotxes dels carrers i tornar-los-hi aquests als ciutadans, Barcelona està portant la seva tàctica al següent nivell: construir les anomenades superilles i moldejar espai per a la vida al carrer.

 

Un pla de la ciutat proposa sis noves superilles per a 2018. Més un canvi cultural que un projecte de construcció, fusiona nou illes en una de sola, relegant als veïns a la perifèria, amb algunes excepcions. Els límits de velocitat es redueixen des dels 30-50 km/h fins als 10 km/h. 

 

Article sencer (Anglès)