Jornada «Mobilitat, disseny i tecnologia». FAD, Barcelona.

Agenda

Jornada «Mobilitat, disseny i tecnologia». FAD, Barcelona.

17/09/2012
9:45 - 19 h. | FAD (Foment de les Arts i del Disseny) Plaça dels Àngels, 5-6, 08001 Barcelona.

La mobilitat està canviant. La dicotomia entre transport públic i privat i la seva relació amb conceptes com el de sostenibilitat s’està veient afectada per l’aparició de noves formes de desplaçament com els vehicles elèctrics o híbrids. El FAD, amb el seu projecte Xarxes d’Opinió (www.xarxesopinio.fad.cat), es proposa analitzar els aspectes positius i negatius d’aquestes noves formes de transport, que ja són una realitat —i també d’altres tecnologies en matèria de mobilitat—, i els motius que en possibiliten o en frenen la popularització. Però, sobretot, pretenem reflexionar al voltant de què significa la mobilitat en termes d’eficiència espai-temps, consum energètic, generació de residus i ocupació d’espai públic i, en conseqüència, generar discurs sobre com hem d’afrontar aquest repte a les ciutats actuals. Tot això, posant una atenció especial a la necessària reconceptualització del disseny dels vehicles del futur.

 

Salvador Rueda, director de BCNecologia, participarà en la Sessió 1, "Mobilitat: el gran repte de les ciutats actuals", que comença a les 10:00 h.