Informe: Superilles

Notícies

Informe: Superilles

01/03/2017
Barcelona
Barcelona Metropolitan Magazine

Barcelona és una ciutat eminentment caminable, però també està saturada pel trànsit, essent les botzines dels cotxes i les emissions dels tubs d'escapament companys constants dels vianants en molts barris. Tancada pel mar i les muntanyes, amb 1.6 milions d'habitants, la capital catalana és la tercera ciutat més densa d'Europa després de Paris i Atenes. I, amb tants cotxes als seus carrers, constantment no compleix amb els estàndards de qualitat de l'aire establerts per la Unió Europea. Ara, amb diversos estudis que mostren que només la contaminació atmosfèrica causa 3.500 morts prematures a l'any a l'àrea metropolitana de Barcelona, l'Ajuntament ha decidit actuar. 

 

Al setembre del 2016, en un esforç per alliberar carrers i combatre els excessius nivells de soroll, Barcelona va començar un ambiciós pla per crear 'superilles'. La prioritat en aquests petits pobles urbans està a les zones de vianants, les places i els jardins. Els cotxes tenen permès circular pel seu perímetre, però els carrers interiors no poden ser usats com a vies de comunicació. Els vehicles públics, la càrrega i descàrrega i els residents poden entrar en les superilles, però la seva velocitat està limitada a 10 km/h i els conductors estan obligats a girar a cada cruÏlla interior. 

 

Més informació (en anglès): Barcelona Metropolitan Magazine