Gairebé 400 tones menys en emissions de diòxid de carboni gràcies a la recollida selectiva de biorresidus

Nota de prensa

Gairebé 400 tones menys en emissions de diòxid de carboni gràcies a la recollida selectiva de biorresidus

30/03/2016

Un estudi realitzat per l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona per a la Fundación Biodiversidad demostra la viabilitat d'implantar una recollida selectiva de residus orgànics a zones rurals

 

Barcelona, 30 Març 2016 – L'estudi prova que la implantació d'una recollida selectiva de la Fracció Orgànica de Recollida Separada (FORS) a quatre mancomunitats rurals de Navarra estalviaria a l'atmosfera l'emissió de 378 t  de CO2 eq. La posada en marxa d'aquest tipus de servei suposaria la recollida separada potencial de 1554 tones a l'any de residus orgànics. D'aquesta manera, 617 tones d'aquest tipus de residus serien desviats del seu camí a l'abocador i d'aquí l'estalvi en emissions. Els resultats demostren, per tant, que la implantació de la recollida selectiva de la fracció orgànica suposaria una bona estratègia en la lluita contra el canvi climàtic. 

L'objectiu del projecte era estudiar la viabilitat, tant tècnica com econòmica i social, de la implantació de la recollida selectiva de la Fracció Orgànica de Recollida Separada (FORS) en àmbits rurals, a partir de casos reals. Per a realitzar-lo s'han estudiat els casos de tres Mancomunitats de Navarra: Bidausi, Irati i Mairaga. També s'incorporaran a posteriori en l'estudi les dades d'una quarta Mancomunitat, la d'Esca-Salazar, actualment en estudi. En total, es tractaria d'una població de 38,855 habitants la beneficiària de la implantació de l'esmentat servei de recollida. 

 

A més de la reducció de l'impacte atmosfèric o el menor volum de residus que acaben a l'abocador, cal destacar el fet de que l'obtenció d'una recollida selectiva de qualitat de residus orgànics permet, mitjançant una bona gestió d'aquests, obtenir un excel·lent material, el compost. Un compost de qualitat pot utilitzar-se en agricultura i jardineraia contribuint, al seu torn, a un menor ús de fertilitzants químics. El compost aporta, a més, carboni orgànic al terra, un beneficiós element que escaseja en els cada vegada més àrids sòls de la conca mediterrània. 

 

Els estudis realitzats a les diferents mancomunitats demostren com optimitzar models integrats per a la gestió de biorresidus de qualitat, tancant el cicle de la matèria orgànica amb la màxima proximitat. 

 

El projecte va ser escollit en la  Convocatoria de la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva para la realización de actividades en el ámbito de la biodiversidad, el cambio climático y el desarrollo sostenible que atorga el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Fundación Biodiversidad. La Agència d' Ecologia Urbana de Barcelona, consorci públic que  compta amb una gran experiència com a consultora en la gestió de residus, ha estat l'entitat encarregada de portar-lo a terme.