Els resultats principals del Projecte Chess Setup

Nota de prensa

Els resultats principals del Projecte Chess Setup

30/09/2020

Després de molts mesos de treballar intensament, el projecte CHESS SETUP, finançat pel programa H2020, arriba a la seva fi amb un gran èxit. CHESS SETUP neix amb la idea de donar resposta a la demanda creixent de calefacció i d’aigua calenta sanitària del sector de la construcción. A Europa, la major part de l’energia tèrmica es produeix a partir de combustibles fòssils (66 %) i només el 13 % prové d’energies renovables. (Comissió Europea, Heating and Cooling Facts and Figure, 2018).

 

El projecte ha dissenyat una solució basada en una combinació òptima i innovadora de:

• Panells solars híbrids que generen calor que s’emmagatzemen i s’utilitzen per a l’aigua calenta sanitària i / o calefacció a més de l’electricitat que poden utilitzar els sistemes i els aparells de l’edifici.

• Emmagatzematge d’energia tèrmica estacional per emmagatzemar l’energia tèrmica produïda pels panells solars híbrids, especialment a l’estiu.

• Una bomba de calor per proporcionar aigua calenta sanitària i/o calefacció des del dipòsit d'aigua calenta fins a l'edifici amb altes eficiències.

 

Els 3 pilots del projecte (centre esportiu a Espanya, edifici d’oficines a Espanya i habitatges al Regne Unit) han demostrat els efectes positius i la viabilitat econòmica del sistema CHESS SETUP.

 

Més informació:

https://www.chess-setup.net/

Nota de premsa completa

Brochure del projecte

Presentacions de la Conferència final

Conferència final a Youtube