El model de superilles reduirà la contaminació atmosfèrica?

Notícies

El model de superilles reduirà la contaminació atmosfèrica?

10/03/2017
Barcelona
La Vanguardia

La participació de l'ésser humà en l'escalfament global és incontestable. Apel·lant a un suposat progrés, les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) s'han disparat fins a límits insostenibles. El canvi climàtic és evident: pluges torrencials, onades de calor o sequeres extremes són alguns dels seus símptomes. Les ciutats i les seves rodalies altament industrialitzades són els principals focus de contaminació atmosfèrica i allà és on han de començar les mesures per a revertir aquesta situació alarmant.

 

"Davant aquest canvi climàtic hem d'actuar amb determinació. Els països industrialitzats, i les ciutats en particular on s'agrupa la majoria de la població, tenim una responsabilitat més gran en l'emissió de GEH tant per la quantitat com pel temps que fa que produïm aquestes emissions. Per tant, els esforços de reducció han de ser proporcionals a aquesta responsabilitat i, lògicament, al grau de desenvolupament", adverteix el director de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona, Salvador Rueda. 

 

Més informació (en castellà): LaVanguardia.com