El futur pla de mobilitat elimina menys línies de bus de les que va calcular la Marea

Notícies

El futur pla de mobilitat elimina menys línies de bus de les que va calcular la Marea

06/02/2018
La Corunya
El Ideal Gallego

A quinze mesos de que finalitzi el mandat, la gran asignatura pendent de la Conselleria de Mobilitat Sostenible, que dirigeix Daniel Díaz Grandío, segueix sent la reestructuració de les línies de transport urbà, que el propi regidor reconeix que s'està fent a "pasiños". L'Ajuntament va ordenar realitzar una enquesta sobre la mobilitat metropolitana i al desembre l'Agència d'Ecologia Urbana, que dirigeix en Salvador Rueda, va incorporar aquestes dades al segon pla de mobilitat que redacta per a La Corunya. En un principi, Grandió calculava que s'haurien de reduir a la meitat el nombre de línies actuals (23) per augmentar la velocitat i els tranbordaments. En Rueda considera que no serà necessari reduir-ho en tantes, tot i que la xifra final no es coneixerà fins al març, quan es reuneixi amb els representants municipals: "Seran les que hagin de ser". En l'essencial, el seu pla no canvia: "Els moviments pendulars són importants, i també ho són els interns però canviar, canviar, no canvia excesivament res. El que ja sabíem del primer estudi es torna a confirmar i es complementa, res més". És a dir, que la solució per a la mobilitat a La Corunya són les superilles. 

 

Ja al 2011, l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona va signar un pla de mobilitat durant el bipartit d'en Javier Losada. Llavors va presentar un pla basat en el concepte de superilla, una cèl·lula urbana d'una mitjana de 400 x 400 metres pels carrers de la qual no es permetria l'accés al trànsit rodat, que es limitaria a les grans artèries, com les rondes. Però el govern del Carlos Negreira va aparcar el pla. 

 

La Marea Atlàntica el va tornar a posar sobre la taula. El regidor de Regeneració Urbana, en Xiao Varela, va declarar públicament que li semblava un bon pla, però que tenia "eivas". Sobretot, que no tenia uen compte els fluxos de vehicles provinents de l'àrea metropolitana, que Grandío va xifrar recentment en una mitjana de 160.000 al dia: els "moviments pendulars" als que feia al·lusió en Rueda. Dos contractes municipals per valor de 250.000 euros després, l'expert es ratifica en la seva postura de que les superilles són la única via per portar a la ciutat de La Corunya a la mobilitat més sostenible mediambientalment del segle XXI.

 

Article sencer (en Espanyol): El Ideal Gallego