El concepte de Superilles a Còrdova

Notícies

El concepte de Superilles a Còrdova

21/11/2015
Còrdoba
arquitecturayempresa

El PMUS persegueix l'augment de la qualitat de vida dels seus ciutadans de Còrdova.El concepte de 'superilles' arriba a Còrdova, una ciutat de poc més de 300.000 habitants. El Pla de Mobilitat Sostenible ha estat elaborat per l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona.Segons els seus redactors el model del PMUS "incideix en la reorganització de les xarxes de mobilitat, l'impacte sobre l'atmosfera i el consum de recursos, el desplaçament de les persones, l'ocupació de l'espai públic i les activitats que en ell es realitzen." .....

Article per Ana Isabel Escoms MartínezEl concepte de superilles a Còrdova