Creant "Superilles" a Barcelona

Notícies

Creant "Superilles" a Barcelona

02/06/2016
Barcelona
The City Fix

Barcelona està redissenyant els seus carrers; els responsables d'urbanisme van fer públic un pla que treu als cotxes espai urbà i el retorna a les persones. Reorientant la ciutat cap a una escala humana, els líders de Barcelona han decidit crear més espai per al passeig i la bicicleta, a la vegada que deixen menys espai per als embussos de trànsit. L'objectiu és que aquesta transformació augmentarà l'accés dels barcelonins a la ciutat, amb noves àrees per a l'oci i la interacció social al llarg dels històrics carrers de la ciutat. 

 

Més informació (anglès): The City Fix