Compte... creixent

Notícies

Compte... creixent

07/03/2018
Vitòria
El Correo

Encara que sense treure-les-hi ni una mica de queixa a les usuàries - elles usen els urbans bastant més que nosaltres - exposo per endavant que Tuvisa funciona raonablement bé des que les freqüències de pas es van reduir a la meitat. D'aquelles 'interminables' esperes de vint minuts a la parada es va passar a demores de deu i les xifres canten com les entona la infància de San Ildefonso per la loteria de Nadal. Des que fa ja uns quants anys cada vegada més vitorians d'ambdós sexes es pujen a la flota municipal. Recordin les consignes de l'ecòleg Salvador Rueda - poques vegades un cognom sóna tan oportú - en favor dels trasllats a peu, en bicicleta i per transport públic, la carestia disuassòria de l'OTA per al vehicle privat i una tendència a les superilles inèdita des d'Adam i Eva, aquells pecadors de la pradera...

 

Article sencer (en Espanyol): El Correo