Com utilitzar el concepte de superilla de Barcelona per a la comunitat i la sostenibilitat

Notícies

Com utilitzar el concepte de superilla de Barcelona per a la comunitat i la sostenibilitat

11/11/2016
Cities of the future

Recents articles han destacat la iniciativa de Barcelona de transformar la seva quadrícula, dominada pels cotxes, en una xarxa centrada en les persones. Un va il·lustrar la natura de la transformació i un segon va anunciar l'inici de la seva implementació. Aquests esdeveniments marquen una gran fita en la planificació urbana, amb implicacions més enllà de barcelona. Assenyalen el principi d'un enfocament sistemàtic cap a la remodelació d'àrees metropolitanes a totes parts amb l'intent de reparar el desequilibri entre els modes de mobilitat. A més, validen enfocaments per a modelar nous districtes amb l'objectiu d'aconseguir un sistema de mobilitat que estigui inherentment ben equilibrat. Aquest article descriu tal sistema: incorpora i estén els principis subjacents a la transformació de Barcelona al disseny de xarxes de carrers en terrenys no urbanitzats. 

 

La necessitat de transformar els metres existents, i especialment els seus centre sobresaturats, es va convertir en pressio a la dècada dels anys 60; com a resultat inevitable després de 50 anys de motorització en ciutats que van ser construides en un temps en el que l'automoció era simplement inconcebible. Les esporàdiques respostes que van seguir incloïen ciutats que van tancar carrers als cotxes, declarant districtes específics exclusius per a vianants; redistribuint els fluxos de trànsit i treient les autopistes a les àrees centrals o redireccionant el trànsit de pas cap a túnels subterranis. Tots aquests canvis individuals van alimentar una apreciació per l'àmplia millora de la qualitat de l'experiència diària a la ciutat, una augmentada sociabilitat i l'intensificada activitat  econòmica. Al seu torn, aquesta nova apreciació va generar una major demanda d'espais i llocs dotats d'aquestes qualitats. 

 

Més informació (Anglès): Cities of the Future