PersonalPersonal

Oficines i despatxos

  • Dietes:

Apliquem els barems que estableix el RD 466/2002 de 24 de maig.

  • Alliberats sindicals:

Representant: Ferràn Sanchis Hernàndez

  • Formació:

Actualment no tenim formació.

 

 

    Cómo llegar