Ofertes de treball

Ofertes de treball

Una oferta pública de ocupació (19 Gener 2018): TANCAT

Perfil requerit:

Tècnic superior d'Arquitectura o Enginyeria de Camins o similar

Llista de candidats admesos

Convocatoria entrevistes

Proposta de nomenament

 

Una oferta pública d'ocupació (14 Juny 2017): TANCAT

Perfil requerit:

Tècnic superior d'Arquitectura

Llista de candidats admesos

Convocatoria entrevistes

Proposta de nomenament

 

 

Una oferta pública d'ocupació (7 Decembre 2016): TANCAT

Perfil requerit:

Tècnic superior d'Enginyeria

5-Llista de candidats admesos i exclosos.pdf

6-Convocatoria entrevistes.pdf

Puntuacio i proposta de nomenament.pdf

 

 

Dues ofertas públiques d'ocupació (Febrer 2016): TANCAT

Perfils requerits:

Tècnic superior d'Arquitectura

Tècnic superior de Comunicació

Candidats admesos i convocatoria d'entrevista:

Llistat i convocatoria

PROPOSTES DE NOMENAMENT

Proposta de nomenament T.S. Arquitectura

Proposta de nomenament T.S. Comunicació

(Tancat)

 

 

 

Cómo llegar