XARXA ORTOGONAL D'AUTOBUSOS

Xarxa ortogonal d'autobusos dissenyada per BCNecologia el 2004

La proposta d'una nova xarxa d'autobusos es basa en un esquema de xarxa ortogonal, que s'ha revelat com la més eficient en sistemes urbans. Aquesta xarxa assegura la isotropia del territori, és a dir, cobreix per igual totes les parts del municipi. D'aquesta manera es millora la connectivitat entre les línies i l'accessibilitat per a tots els usuaris.

El nou esquema no només és més funcional, sinó també més "llegible", ja que s'estructura de manera similar al metro i es converteix en una xarxa fàcilment comprensible. A més, la gran majoria de destinacions s'assoleixen amb un sol transbordament, simplificant l'ús de la xarxa d'autobús i evitant la necessitat actual de conèixer cada línia individualment.

Altres característiques de la xarxa ortogonal són la circulació segregada dels autobusos (el que redueix les friccions del bus amb altres modes de transport i facilita l'augment de la velocitat comercial i la freqüència de pas) i la cobertura a zones de nova centralitat.

La xarxa ortogonal també potencia la intermodalitat, situant estratègicament les parades per facilitar la connexió entre línies i també amb altres xarxes de transport (tramvia, metro, préstec de bicicletes, etc.).

Aquest model ha estat implantat amb èxit a Vitòria-Gasteiz, on es va efectuar l'octubre de 2009 el canvi de xarxa radial a xarxa ortogonal. Combinat amb l'aparició el 2008 del tramvia, l'increment de viatgers rondava el 43% el 2010. Aquest canvi de xarxa d'autobusos, emmarcat en el Pla de Mobilitat i Espai Públic, va comptar amb un ampli procés de participació ciutadana i ha contribuït, entre d'altres èxits, al reconeixement de Vitòria-Gasteiz com European Green Capital 2012.

BCNecologia també ha dissenyat el 2004 aquesta proposta per a Barcelona, aplicant la xarxa ortogonal a una configuració de la mobilitat mitjançant Supermançanes.

XARXA ORTOGONAL D'AUTOBUSOS

<<La proposta es basa en un esquema de xarxa ortogonal que assegura la isotropia del territori, és a dir, cobreix per igual totes les parts del municipi. D'aquesta manera es millora la connectivitat entre les línies i l'accessibilitat per a tots els usuaris>>

Idea aplicada en: 

Vitòria-Gasteiz (País Basc) i Barcelona (Catalunya).