MODEL DE CIUTAT SOSTENIBLE

El model de ciutat sostenible es basa en 4 eixos: compacitat, complexitat, eficiència i cohesió social

L'actual model de desenvolupament, basat quasi exclusivament en el consum de recursos, es mostra clarament insostenible. Aquest creixement expansiu i accelerat dels sistemes urbans i l'augment del consum de recursos, amb la conseqüent producció de contaminants i residus, són els principals elements que incrementen la pressió sobre els sistemes de suport que proporcionen energia i materials a les ciutats.

La tendència actual de produir urbanització consisteix, en bona part, a crear una ciutat difusa, on se separen les funcions de la ciutat en àrees distants entre si i, per tant, requereixen llargs desplaçaments per cobrir aquestes funcions. Només en l'àrea de mobilitat, la ciutat difusa provoca un augment d'emissions de gasos a l'atmosfera, de superfície exposada a nivells de soroll inadmissibles, d'accidents i d'hores laborals perdudes en desplaçaments. A part de en el transport, la ciutat difusa crea serioses disfuncions en termes de complexitat (genera espais monofuncionals), d'eficiència (el consum de recursos és elevat) i d'estabilitat i de cohesió social (segrega a la població segons les seves rendes).

Cal anar cap un altre model que alhora que dóna resposta a les disfuncions que les ciutats actuals presenten i que abordi els reptes de la societat actual: els relacionats amb la sostenibilitat i l'entrada en la societat de la informació i el coneixement. El model de ciutat compacta i diversa és el que millor es posiciona en aquest procés cap a la sostenibilitat en l'era de la informació. Aquest model permet concebre un augment de la complexitat de les seves parts internes, que és la base per obtenir una vida social cohesionada i una plataforma econòmica competitiva. Alhora, estalvia sòl, energia i recursos materials, i contribueix a la preservació dels sistemes agrícoles i naturals.

Cal anar cap un altre model que alhora que dóna resposta a les disfuncions que les ciutats actuals presenten i que abordi els reptes de la societat actual: els relacionats amb la sostenibilitat i l'entrada en la societat de la informació i el coneixement. El model de ciutat compacta i diversa és el que millor es posiciona en aquest procés cap a la sostenibilitat en l'era de la informació. Aquest model permet concebre un augment de la complexitat de les seves parts internes, que és la base per obtenir una vida social cohesionada i una plataforma econòmica competitiva. Alhora, estalvia sòl, energia i recursos materials, i contribueix a la preservació dels sistemes agrícoles i naturals.

MODEL DE CIUTAT SOSTENIBLE

<<El model urbà que millor s'ajusta al principi d'eficiència urbana i habitabilitat urbana és la ciutat compacta en la seva morfologia, complexa en la seva organització, eficient metabòlicament i cohesionada socialment. Aquest model és la base de BCNecologia>>