INDICADORS DE GESTIÓ I GOVERNANÇA

Cada objectiu requereix d'una organització adequada per assolir-lo. La tècnica i les tecnologies actuals són suficients per reduir les incerteses que es deriven del procés insostenible en què estem immersos. No obstant això, en no disposar d'una organització, no tenim els mecanismes de gestió adequats per reduir aquestes incerteses. La insostenibilitat avui es deu, més que a la falta de coneixement, a la manca d'organització i gestió adequades per revertir la direcció del procés cap a la sostenibilitat.


BCNecologia incorpora els indicadors de l'àmbit de la gestió i governança en l'Urbanisme Ecològic, aspecte no contemplat en l'urbanisme actual. Els nous objectius obliguen a repensar els mecanismes de gestió per assolir-los.


D'altra banda, per fomentar la transparència administrativa, la formació i la participació de la ciutadania en el planejament, cal articular les organitzacions adequades per pilotar els processos de governança i de gestió. Seria convenient, que aquesta o aquestes organitzacions estiguessin tutelats per l'administració i que fossin flexibles, és a dir, que es poguessin acomodar a cadascuna de les etapes del procés urbanístic: planificació, construcció i ús.

INDICADORS DE GESTIÓ I GOVERNANÇA

<<Els indicadors de gestió i governança avaluen les solucions tècniques i tecnològiques adequades, que han d'estar integrades en les estructures organitzatives de l'actuació urbanística des de l'inici dels treballs>>