COMPLEXITAT

La complexitat atén a l'organització urbana, al grau de mixticitat d'usos i funcions implantades en un determinat territori. La complexitat urbana és el reflex de les interaccions que s'estableixen a la ciutat entre els ens organitzats, també anomenats persones jurídiques: activitats econòmiques, associacions, equipaments i institucions.

La complexitat està lligada a una certa barreja d'ordre i desordre, barreja íntima que, en els sistemes urbans, es pot analitzar en part, fent ús del concepte de diversitat. Els organismes vius i sobre tot l'home i les seves organitzacions, són portadors d'informació i atresoren, de forma dinàmica en el temps, característiques que ens indiquen el grau d'acumulació d'informació i també de la capacitat per influir significativament en el present i controlar el futur.

Les estratègies urbanes que permeten incrementar l'índex de diversitat són aquelles que busquen l'equilibri entre usos i funcions urbanes a partir de la definició dels condicionants urbanístics. Es tracta, entre altres objectius, d'apropar les persones als serveis i als llocs de treball, entenent que amb això es redueix, des del punt de vista de l'energia, el consum d'aquesta. Indicadors com els d'autocontenció laboral i autosuficiència laboral permeten conèixer el grau de proximitat entre residència i treball.

En talls temporals successius, els indicadors de complexitat (diversitat) mostren la maduresa del teixit urbà i la riquesa del capital econòmic, del capital social i del capital biològic.

COMPLEXITAT

<<La complexitat atén a l'organització urbana, al grau de mixticitat d'usos i funcions implantades en un determinat territori>>