Xavier Pont

Fichas personal

Xavier Pont

Coordinador de l'Àrea de Mobilitat i Simulacions
Contactar

Coordinador de l'Àrea de Mobilitat i Simulacions

Titulació

Llicenciat en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 2005.

Formació complementària

Postgraduat en Gestió i Planificació del Territori, dins el Màster Gestió de la ciutat, impartit per la Fundació de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 2006.

Capacitacions

Expert en Models de simulacions de trànsit i de transport públic, mitjançant macro simulador TransCAD (Transportation GIS), i micro simulador AIMSUN NG (Transport Simulation Systems).

Expert en Sistemes d'Informació Geogràfica, especialment: Intergraph GeoMedia Professional (Geographical Information System).

Experiència en coordinació de plans de mobilitat sostenible i Espai públic més habitable.

Àmplia experiència en la planificació urbana i disseny integral de xarxes de mobilitat sostenible.

Coneixements específics en el càlcul d'indicadors sobre la Mobilitat, Accessibilitat, Aparcament, Distribució urbana de mercaderies, Complexitat i Compacitat urbanes i Habitabilitat de l'espai públic.

Explotació i expansió d'enquestes de mobilitat, mitjançant: SPSS, Minitab, Acces, Excel.