Sergio Sanchez

Fichas personal

Sergio Sanchez

Coordinador Energia
Contactar

TTITULACIÓ

Enginyer Tècnic Industrial Mecànic (FIUNA - Paraguai). Homologat.
 
FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
 
Postgrau en Smart Grids, Xarxes Elèctriques Intel·ligents (UPC), 2018.
Curs de capacitació GIS: QGIS Desktop 2.18 Las Palmas, 2018.
Màster en Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica (UB), 2017.
 
CAPACITACIONS
 
Coneixements específics en sistemes energètics i desenvolupament sostenible.
Desenvolupament d'infraestructura energètica.
Experiència com a cap d'obra en sub estacions de transformació i distribució d'energia elèctrica.
Experiència com a cap de producció fàbrica metal·lúrgica de quadres elèctrics.
Experiència en programari de disseny CAD: AutoCAD, SolidWorks, Sketchup.
Experiència en gestió d'equips de treball.
Experiència en models de simulació energètica: Transys, designbuilder.
Experiència en coordinació de projectes europeus H2020 i UIA.